Gamle tekster

Jeg fik det i tilgift

af Martinus Bjerre

Hvorledes vi fik vort hus i Esbjerg

I 1946, mens vi boede i Odense, var tiden kommet til, at vi skulle oprykke vore teltpæle og atter flytte til Vestjylland. En af krigens sørgelige følger er jo den forfærdelige boligmangel, og da det var os ganske umuligt at skaffe en lejlighed, anede vi ikke, hvor vi skulle få tag over hovedet. Vi havde søgt i lang tid; men alle døre syntes lukkede. En dag fik jeg dog den tanke, at Herren sikkert havde en ganske bestemt plan med, at det hele var så umuligt. Han havde et sted beredt for os og mindede mig om ordene: "Luk din mund vidt op, og jeg vil fylde den." I tro sagde jeg til min hustru og mine børn, at vi skulle lukke vor mund vidt op og bede Herren om et hus. De lo ad mig og spurgte, hvor jeg ville få de penge fra; men jeg svarede dem med de ord, Gud sagde til Abraham: "Hvorfor ler Sara; skulle noget være umuligt for Herren?"

En aften, efter at jeg var blevet stillet overfor spørgsmålet, om jeg troede, at det i det hele taget var Guds vilje, at vi skulle flytte, siden det var så vanskeligt at få en lejlighed, blev min hustru og jeg enige om at trænge ind på Herren for at få hans hjælp. Vi fik en forunderlig hvile i sagen og forvisning om, at Herrens indgreb nu var nært forestående. Den næste dag kom bønnesvaret. En mand og hans hustru, som kendte os så godt, var på vej for at besøge deres familie i Jylland og standsede nu undervejs op hos os, efter at vi ikke havde set dem i flere år. De havde hørt, at vi skulle flytte til Esbjerg. Da vi havde talt om, hvor vanskeligt det var at finde en lejlighed, sagde manden, at han syntes, at jeg skulle købe mig et hus, og, tilføjede han: "Hvis du finder et hus til en rimelig pris, som du synes om, så skal du bare lade mig det vide, for så skal jeg hjælpe dig med penge til udbetalingen." Det er ikke nemt at beskrive de følelser, som besjælede mig i den stund; men jeg takkede Herren inderligt af hjertet, og da vi som familie var blevet forsamlet i vort hjem, steg der toner af lovprisning og glæde op for nådens trone til ham, som har al magt i himlen og på jorden, til ham, "hvis øjne skuer omkring på hele jorden, og som viser sig stærk til at hjælpe dem, hvis hjerte er helt med ham."

En kort tid efter var vi i besiddelse af et nyt hjem i Esbjerg, og Herren hjalp os på forunderlig måde med ejendomshandelen, så vi fik vort hus på gode og fordelagtige vilkår. Vi takker Herren for dette dejlige hus, og vi giver ham æren for alle ting i Jesus navn.

Ny velsignelse han lover,
så mit bæger flyder over,
endnu er det ej slut, pris ske Gud!