Gamle tekster

Jeg fik det i tilgift

af Martinus Bjerre

Du skal komme til at favne det, du begærer!

Nogle af vore nærmeste naboer var et barnløst ægtepar. De var begge blevet frelste, og vi kom meget sammen med dem. Det var dem en stadig sorg, at de ingen børn havde. Under en sygdomsperiode havde den behandlende læge sagt, at kvinden ikke ville være i stand til at føde børn efter denne behandling. Da vi en aften havde læst i Guds ord, at intet er umuligt for Gud, bøjede vi vore knæ og vovede at begære af Herren, at han ville høre dette ægtepars bønner om at få et barn. Der står jo i Guds ord, at vi må bede om hvad som helst. Under bønnen levendegjorde Helligånden for mig, at der også i skriften frembæres sådanne bønner for Gud, og jeg fik disse ord til hustruen: "Dine bønner og begæringer er hørt, du skal komme til at favne det, du begærer."

Det skete også; godt et år efter — da disse mennesker havde været gift i 11 år — hørte Gud deres bøn og skænkede dem en lille datter, og glæden var naturligvis ubeskrivelig.