Gamle tekster

Stille - for Herrens ansigt
C. Asschenfeldt-Hansen

VIII

„Taler i eders Hjerte paa eders Leje, og værer stille !"
Salme 4, 5.

Der er en lille Sang, der blandt mange andre Sange ofte har været med til at gøre det stille i mit Hjerte, en lille ganske jævn og enfoldig Sang, der begynder med Ordene: „Er du sorgfuld og din Sjæl bedrøvet," men i Omkvædet til hvert Vers staar der: „Sig det til Jesus, fortæl det blot til Jesus, han er en Ven dig saa god, prøvet af mange, funden tro af alle, sig det til Jesus just nu!" Sig det til Jesus, det er Just det Raad, vi faar fra Ordet her ved Davids Mund: „Taler i eders Hjerte paa eders Leje, og værer stille!" I de stille Nattetimer, paa Lejet, ja da blev vi ofte stille til at høre, hvad Herren vilde sige os, men vi blev ogsaa ofte stille til at udøse vort Hjerte for ham, sige det til Jesus, fortælle ham alt, hvad der vilde tynge paa Hjertet. Overskriften til Salme 102 lyder saaledes: „En elendigs Bøn, naar han forsmægter og udøser sin Klage for Herrens Ansigt." Og ligesaa lyder det i Salme 142: „Jeg vil udøse min Klage for hans Ansigt." Der staar i en lille Sang: „Det gør saa godt at græde ud sin hele Sorg ved Jesu varme Hjerte, det gør saa godt i Verdens barske Slud at kunne kaste der sin Nød og Smerte. O, Sorgens Barn, der er ej bedre Sted, der faar man Fred!"

Da en troende Kvinde, der var i Trængsel, men gik med stille Fred midt under Trængslen, blev spurgt om, hvorledes hun kunde gaa med saadan Fred, svarede hun blot: „Jeg har sagt det til Herren." Ja, at sige det til Faderen i Himlen, til den trofaste Frelser, det virker Stilhed i Hjertet. „Saa først ved Moders Barm tilfreds sig Barnet giver, saa i Guds Naades Arm, først Hjertet stille bliver." Herren glædes ved, at vi betror os til ham med alt. Hans Ord siger „Vælt din Vej paa Herren" (Salme 37, 5). „kast din Sag paa Herren, og han skal forsørge dig" (Salme 55, 23), „kast al eders Sorg paa ham, thi han har Omsorg for eder" (1 Pet. 5, 7). Og hvad der er lagt ind paa Herrens Hjerte, det er vel bevaret. Ogsaa søvnløse Timer kan forvandles til Velsignelse, naar de blev til Bønnens Timer. Saa vær kun stille! Har du overgivet din Sag til Herren, saa bliver du ikke beskæmmet, „han sikkert magter min Skat for mig at vogte til sin egen store Dag."