Gamle tekster

Magister Chrstian Scrivers Sjæle-skat

Delt i 5 dele.

Hvori til opbyggelse og trøst handles om:
1. Menneskets sjæls høje værdighed
2. Dybe og sørgelige syndefald
3. Omvendelse og oprejsning ved Chrstum
4. Gudelige og hellige levnet
5. Mange slags kors og trøst under korset
6. Salige udgang og afsked fra legemet
7. Sejrrige og frydefulde indgang i himlen, og
8. Evige fryd og salighed der

Udgivet med en fortale af D Joh Georgio Pritio
Oversat fra tydsk i det danske sprog 1741
Paany gjennemset og udgivet af Wilh. Beck

Første bind I-III Del

Imprimatur. At denne approbation saaledes findes i Facultatis Theologicæ protocoll, vidner dermed fem bemeldte facultæts notarius. Marcus Wöldike, D

Forord
Fortale
Dedikation til den Tre-enige Gud
Fortale til den chrstelige og veltænkende læser
Erindring til læseren
Om sjælens ypperlighed og begærlighed i henseende til dens skabelse