Gamle tekster

Nådens år af Thomas Skat Rørdam

En aargang prædikener over evangelierne i den ny tekstrække af T. Skat Rørdam, Sjællands biskop, aar 1900

Første Søndag i Advent
Anden Søndag i Advent - Vaager !
Tredje Søndag i Advent. - Gud begynder og fuldfører Frelsesværket
Fjerde Søndag i Advent. - Nedad og Opad
Juledag. - Ordet blev Kød

Anden Juledag. - Fred og sværd
Søndag efter jul. - Vort Livs Haab
Nytaarsdag. - Haabet og Bønnen
Søndag efter Nytaar. - Guds Forsyn
Første Søndag efter Hellig tre Kongers Dag. - Barnedaaben

Det tabtes Frelse. - Anden Søndag efter Hellig tre Kongers Dag
Troen som et Sennepskorn. - Tredje Søndag efter Hellig tre Kongers Dag
Jesu Kristi Ord til os - Fjerde Søndag efter Hellig tre Kongers Dag
Skatten og Perlen - Femte Søndag efter Hellig tre Kongers Dag
Lighed og Enshed - Søndag Septuagesima

Guds Rige og dets Vækst. - Søndag Sexagesima
Vi vandre op til Jerusalem. - Fastelavns Søndag
Fristelse og Sigtelse. - Første Søndag i Fasten
Den vaklende tro - Anden Søndag i Fasten
Guds Søn vil nedbryde Djævelens Gerninger. - Tredje Søndag i Fasten

Jesus Kristus er vort Liv. - Midfaste Søndag
Det skjulte og det aabenbarede. - Marias Bebudelsesdag
Hun gjorde, hvad hun kunde. - Palme-Søndag
De skulle alle blive ét. - Skærtorsdag
Jesu Kristi Kors. - Langfredag

Guds Kærlighed er stærkere end Døden. - Paaskedag. I
Billede og Virkelighed. - Paaskedag. II
Løfte og Bekendelse. - Første Søndag efter Paaske
Den gode Hyrde og hans Faar. - Anden Søndag efter Paaske
Beredelse til Døden. - Tredje Søndag efter Paaske

Bønnen og Bønhørelsen. - Almindelig Bededag I
Den kristne Frimodighed. - Almindelig Bededag. II
Den virkelige Frihed. - Fjerde Søndag efter Paaske
Guds Søns Herliggørelse i de troende. - Femte Søndag efter Paaske
Jesu Kristi Forbøn. - Kristi Himmelfarts-Dag

Kristi Menigheds Herlighed paa Jorden. - Sjette Søndag efter Paaske
Den Hellig-Aand bliver hos Menigheden. - Pinsedag
Folkekirke og Frimenighed. - Anden Pinsedag
Jeg er med eder alle Dage. - Hellig Trefoldigheds Fest
Det jordiske og det himmelske. - Første Søndag efter Trefoldighed

Naade og Selveje. - Anden Søndag efter Trefoldighed
Synderes Omvendelse. - Tredje Søndag efter Trefoldighed
Guds Berns Fuldkommenhed. - Fjerde Søndag efter Trefoldighed
Klippegrunden, Klippemanden og de levende Stene. - Femte Søndag efter Trefoldighed
Sælg, hvad du ejer, og følg mig!. - Sjette Søndag efter Trefoldighed

Vaagne Drømme - Syvende Søndag efter Trefoldighed
Huset paa Klippegrund - Ottende Søndag efter Trefoldighed
En uudtømmelig Skat i Himlene - Niende Søndag efter Trefoldighed
Modstand imod Evangeliet - Tiende Søndag efter Trefoldighed
Troen paa Syndernes Forladelse - Ellevte Søndag efter Trefoldighed

Bespottelse mod den Hellig-Aand - Tolvte Søndag efter Trefoldighed
Storhed i Guds Rige - Trettende Søndag efter Trefoldighed
Han kalder de gamle og trætte - Fjortende Søndag efter Trefoldighed
Et er fornødent - Femtende Søndag efter Trefoldighed
Sejer over Døden - Sekstende Søndag efter Trefoldighed

Det gamle og det nye - Syttende Søndag efter Trefoldighed
Et frugtbart Liv - Attende Søndag efter Trefoldighed
Vort Navn og vort Maal - Nittende Søndag efter Trefoldighed
Herrens Vingaard - Tyvende Søndag efter Trefoldighed
Sjælens Mættelse - Enogtyvende Søndag efter Trefoldighed

Jordens Salt og Verdens Lys - Allehelgensdag. I
Det ny Jerusalem - Allehelgensdag. II
Den stadige Omvendelse - Toogtyvende Søndag efter Trefoldighed
Hjertets Offer - Treogtyvende Søndag efter Trefoldighed
Sønnen gør kun Faderens Gerning - Fireogtyvende Søndag efter Trefoldighed

Dit Rige komme! - Femogtyvende Søndag efter Trefoldighed
Guds Barmhjertighed og Dommen - Seksogtyvende Søndag efter Trefoldighed
Herliggørelsen - Syvogtyende Søndag efter Trefoldighed