Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

III. OM INDRE TRØST

Kap. 28. Mod Bagvaskeres Tunge

1. (Herren:) Min Søn, tag dig det ikke nær, naar nogen tænker ilde om dig og siger, hvad du ikke gerne hører; du skulde tænke endnu daarligere om dig selv og ikke holde nogen for ringere end dig selv. Lever du et indre aandeligt Liv, vil du ikke agte stort paa flygtige Ord. Det er stor visdom at tie i de onde Dage, holde dig til mig alene og ikke bryde dig om Menneskers Domme.

Z. Lad ikke din Fred være afhængig af Menneskers Tunger; thi hvad enten de taler ondt eller godt om dig, bliver du ikke derfor et andet Menneske. Hvor er den sande Fred og Ære andetsteds end hos mig? Den, som ikke ønsker at behage Mennesker, og ikke er bange for at mishage dem, vil nyde megen Fred. Af uordentlig Kærlighed og forfængelig Frygt udspringer al Hjærtets Uro og det adspredte Sind.