Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

III. OM INDRE TRØST

Kap. 1. Kristi Tale til den troende Sjæl

1. (Sjælen:) »Jeg vil høre, hvad Gud Herren taler i mig.« Salig den Sjæl, som hører Herren tale i sit Indre, og fornemmer Trøstens Ord af hans Mund (Ps 85.9). Salige de Øren, som lytter til den guddommelige Aands sagte Hvisken og ikke agter paa hvad Verden tilhvisker. Ja, salige de Øren, som ikke hører paa Røsten, der lyder udefra, men paa Sandheden, der underviser i det Indre. Salige de Øjne, som er lukkede for det udvortes, men aabne for det indvortes. Salige de, som trænger ind i det Indre og gennem daglig Øvelse mere og mere stræber at berede sig til at fatte Guds Riges Hemmeligheder. Salige de, som længes efter at overgive sig ganske til Gud, og river sig løs fra enhver verdslig Hindring.

2. Mærk dig dette, min Sjæl, og luk Sanselighedens Døre, paa det du kan høre, hvad Herren din Gud taler i dig.

Saaledes taler Herren, din Elskede: Jeg er din Frelse, din Fred og dit Liv, hold dig nær til mig, og du skal finde Fred; lad alt forgængeligt fare og søg det evige. Hvad er vel alt det timelige andet end forførende? Og hvad gavner dig alt det skabte, hvis du er forladt af Skaberen? Frasig dig derfor alt og gør dig velbehagelig for din Skaber og vær ham tro, for at du kan opnaa den sande lyksalighed.