Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

II.

Kap 7. Om at elske Jesus over alle Ting

1. Lykkelig den, som ved, hvad det vil sige at elske Jesus og agte sig selv ringe for Jesu Skyld. Alt hvad man elsker maa man forlade for den Elskedes Skyld; thi Jesus vil elskes alene over alle Ting. Kærlighed til det skabte er bedragerisk og ustadig, Kærlighed til Jesus trofast og stadig. Den, der hænger ved det skabte, vil falde med det forgængelige; den, der støtter sig til Jesus, vil staa evig fast.

2. Elsk ham og bevar ham som din Ven, der ikke vil forlade dig, om end alle andre svigter, og som ikke vil tillade, at du tilsidst gaar til Grunde. Fra alle maa du en Gang skilles, hvad enten du vil eller ikke. Hold dig til Jesus i Livet og i Døden og betro dig til hans Troskab, som alene kan hjælpe dig, naar alle andre svigter. Din Elskede er af en saadan Natur, at han ikke vil taale nogen anden ved Siden af sig; men ene have dit Hjærte og sidde som Konge paa sin egen Trone. Kunde du gøre dig helt fri fra alle Skabninger vil Jesus gerne tage Bolig hos dig.

3. Omtrent alt, hvad du udenfor Jesus har grundet paa Mennesker, vil du finde spildt. Forlad dig ikke og støt dig ikke paa Røret, som svajer for Vinden, thi alt Kød er som Hø og al dets Herlighed vil falde som Høets Blomst. Hvis du blot dømmer Menneskene efter det udvortes Skøn, vil du snart bedrages. Søger du din Trøst og Vinding hos andre, vil du ofte lide Tab. Søger du Jesus i alt, vil du sikkert finde ham i alt. Søger du derimod dig selv, vil du ogsaa finde dig selv, men til dit eget Fordærv. Thi et Menneske, der ikke søger Jesus, skader sig selv mere, end hele Verden og alle hans Fjender formaar.