Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

II.

Kap 2. Om ydmyg Underkastelse

1. Bryd dig ikke stort om, hvem der er for dig eller imod dig, men lad din Stræben og Tragten alene gaa ud paa, at Gud maa være med dig i alt hvad du foretager dig. Bevar en god Samvittighed, og Gud skal nok beskærme dig. Thi den, hvem Gud vil hjælpe, kan ingen Ondskab skade. Kan du tie og taale, skal du sikkert se Herrens Hjælp. Han ved Tiden og Maaden at frelse dig, og derfor bør du ganske give dig i hans Haand. Det er Guds Sag at hjælpe og fri fra al Beskæmmelse.

At andre revser vore Fejl er ofte en gavnlig Hjælp til at bevare større Ydmyghed. Naar et Menneske ydmyger sig for sine Fejls Skyld, formilder han let andre og stiller dem tilfreds, der vredes paa ham.

2. Gud beskærmer og frelser den ydmyge; elsker og trøster den ydmyge, bøjer sig ned til den ydmyge, skænker den ydmyge rigelig Naade og hæver ham til Herlighed og Ære efter hans Fornedrelse. For den ydmyge aabenbarer Gud sine hemmelige Raad og drager og indbyder ham kærligere til sig. Den ydmyge bevarer sin Fred, selv naar han er blevet beskæmmet; thi han støtter sig til Gud og ikke til Verden. Tro ikke, at du har gjort noget Fremskridt, hvis du ikke agter dig selv for den ringeste af alle.