Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

Kap 17. Om et stille og fromt liv

1. Du maa lære at fornægte dig selv i mange ting, om du vil bevare fred og endrægtighed med andre. Det er ikke let at leve i Fred med alle og holde trofast ud indtil døden. Lykkelig den, som har levet vel og lykkelig fuldendt Løbet! Vil du staa din Prøve og gøre Fremgang, da agt dig selv som Udlænding og som Pilgrim paa Jorden. Du maa blive en Daare for Kristi Skyld, hvis du vil føre et stille og fromt Liv, Munkedragt og Tonsur hjælper kun lidet; men Sædernes Forbedring og Lidenskabernes fuldkomne Betvingelse gør den sande Munk.

2. Den, der søger andet end Gud alene og sin Sjæls Frelse, vil ikke finde andet end Plage og Møje. Den, som Ikke søger at være den ringeste og alles Tjener, vil heller Ikke længe kunne have Fred. Forat tjene kom du, ikke for at herske. Til at lide og til at arbejde, maa du vide, at du er kaldet, ikke til Lediggang og Snak. Her prøves Menneskene som Guldet i Ovnene. Her kan ingen holde Stand, som ikke af ganske Hjærte vil ydmyge sig for Guds Skyld.