Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

Kap. 5. Om Læsning.

1. I den hellige Skrift skal man søge Sandheden, ikke Veltalenhed. Hele den hellige Skrift maa læses i den Aand, hvori den er affattet. I Skriften skal vi hellere søge Nytte og Belærelse end kløgtig Tale.

2. Vi bør lige saa gerne læse opbyggelige og let fattelige Skrifter som vanskelige og dybsindige. Bryd dig ikke om forfatterens anseelse, om han besidder stor eller ringe lærdom; men lad alene ren kærlighed til sandheden drage dig til læsningen. Spørg ikke om hvem der har sagt det, men læg mærke til, hvad der siges. Mennesker forgaar, men Herrens sandhed bliver til evig tid. Gud taler til os paa mangfoldige maader uden personanseelse.

3. Vor utidige videlyst er os ofte til hinder, naar vi læser skriften, idet vi vil forstaa og undersøge det, som vi hellere ydmygt burde gaa forbi. Vil du drage nytte af læsningen, da læs med ydmyghed, enfoldighed og troskab, og tragt aldrig efter ry og lærdom, spørg gerne og hør i tavshed de hellige ord; lad ikke de gamle lignelser kede dig, thi de bliver ikke fremført uden grund.