Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

Kap. 4. Om Forsigtighed i Handlinger.

1. Man bør ikke tro ethvert Ord eller straks følge enhver Tilskyndelse, men forsigtigt og betænksomt overveje alle Ting for Gud. Ak desværre! ofte tror og fortæller man lettere det onde om andre end det gode; saa svage er vi. Men en fuldkommen Mand tror ikke enhver, der fortæller ham noget, fordi han ved, at Mennesket af Naturen er svagt, tilbøjeligt til ondt og let fejler i Ord.

2. Det er en stor Visdom ikke at gaa hovedkulds tilværks eller staa haardnakket paa egne Meninger. Hertil hører ogsaa, ikke at tro enhvers Ord, og ikke straks fylde andres Øren med hvad man har hørt eller er blevet betroet. Plej Raad med en klog og samvittighedsfuld Mand og lad dig hellere belære af den, der ved bedre Besked, end følge dine egne Paafund. Et godt Levned giver Mennesket Visdom for Gud og Erfarenhed i mange Ting. Jo ringere nogen er i egne Øjne og jo mere lydig imod Gud, desto visere og sindigere vil han være i alt.