Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

Fortale

Den oversættelse, som hermed udsendes, er foretaget saa nær efter den latinske tekst, som det har været muligt. Det havde været mest tilfredsstillende, om den kunde være gennemført helt uden lempelser. Det er dog ikke muligt, hvis bogen skulde svare til sit opbyggelige formaal.

At foretagne rettelser og lempelser kan eksempelvis nævnes: "Munkelig" omskrivet til "stille og fromt liv", "ordensmedlemmer" til "fromme" eller "hellige fædre", "klostercelle" til "lønkammer", "klosterbroder" til "den som har viet sig til Gud", o.lign.

Af udeladelser er der forholdsvis faa; enkelte stærke udtalelser om gode gerninger og menneskets fortjenester overfor Gud, nogle henvisninger til bestemte munkeordener, skærsild o.lign. Selv i skriftets 4 bog om nadverens sakramante er der udeladt saa lidt som muligt, mindre stykker, hovedsageligt nogle stærke ord om præstens stilling og messeofferet.

Enkelte henvisninger til bibelsteder, som ved eftersyn ikke findes i vor bibel, har deres forklaring deri, at de af Thomas fra Kempen er anført efter den latinske bibeltekst (Vulgata).

For de foretagne rettelser dele jeg ansvaret med Olf Ricard.

Sc. A Becker