Andagter

Sig som David

Intet er skjult

1 Samuel 20:32-33 32 Jonatan svarede sin Fader Saul: "Hvorfor skal han dræbes? Hvad har han gjort?" 33 Da kastede Saul Spydet efter ham for at ramme ham. Så skønnede Jonatan, at det var hans Faders bestemte Vilje at dræbe David.

Matthew 10:26 26 Frygter altså ikke for dem; thi intet er skjult, som jo skal åbenbares, og intet er lønligt, som jo skal blive kendt.

Intet er skjult, faktisk man man sige at ens fjender har Gud imod sig, og Gud lader ikke ofrene for fjendernes vrede gå uvidnende hen hvad angår fjendernes planlægning, og det sker for at ofrene kan snige sig udenom, men fjenderne fanges i deres eget net.

Gud er både frelser og Herre, forsoner og ven. Men hvor der ikke er forsoning mulig, stiller han sig imellem.