Andagter

Sig som David

Gud rejser et værn

1 Samuel 19:18-20 18 Men David var flygtet og havde bragt sig i Sikkerhed. Derpå gik han til Samuel i Rama og fortalte ham alt, hvad Saul havde gjort imod ham; og han og Samuel gik hen og tog Ophold i Najot. 19 Da nu Saul fik at vide, at David var i Najot i Rama, 20 sendte han Folk ud for at hente David; men da de så Profetskaren i profetisk Henrykkelse og Samuel stående hos dem, kom Guds Ånd over Sauls Sendebud, så at også de faldt i profetisk Henrykkelse.

Når Guds børn skal Gud rejse et værn imod volden, imod truslen som kommer en nær. Gud har jo forudset det hele, og ser bag facaderne hvad der sker.

På den måde er det heller ikke ualmindeligt at Gud advarere sine børn på forhånd så man ikke overrumples.

David fik hjælp fra profetskaren som kom i henrykkelse, og på samme måde kan Gud hjælpe os, nogen der er i vor nærhed eller som er klar over situationen kan komme os til hjælp.