Andagter

Sig som David

Gud finder vej ud af fjendes greb

1 Samuel 19:11-12 11 Om Natten sendte Saul Folk til Davids Hus for at passe på ham og dræbe ham om Morgenen. Men Davids Hustru Mikal røbede ham det og sagde: "Hvis du ikke redder dit Liv i Nat, er du dødsens i Morgen!" 12 Så hejste Mikal David ned igennem Vinduet, og han flygtede bort og undslap.

Kærligheds bånd er alligevel stærke, de binder to mennesker til hinanden, de går i kamp for hinanden og beskytter hinanden.

Desuden, Gud har sine veje til at tilvejebringe vore fjenders planer, så vi kan undfly deres vrede, han ser hvad der planlægges i hjerterne.