Andagter

Sig som David

Fjendskab koster

1 Samuel 19:9-10 9 Da kom der en ond Ånd fra HERREN over Saul, og engang han sad i sit Hus med sit Spyd i Hånden, medens David legede på Strengene, 10 søgte Saul at spidde David til Væggen med Spydet; men han veg til Side for Saul, så han jog Spydet i Væggen, medens David flygtede og undslap.

Det er måske mere teologisk rigtigt at sige at en ond kom til Saul pga hans leven i synd.

Gud sender kun gode og fuldkomne gaver, og udtrykket som her står er måske mere udtryk for en gammeltestamentlig forståelse, præget af den tids forståelse.

Men det koster at leve i synd, man bliver sårbar overfor fjenden, man bliver selv til fjende af Gud, for synd er fjendskab med Gud.