Andagter

Sig som David

Alt godt, trods skade

1 Samuel 18:26-29 26 Da hans Folk fortalte David dette, samtykkede han i at blive Kongens Svigersøn. 27 Derpå brød David op og drog ud med sine Mænd og dræbte 200 Filistere, og David kom med deres Forhuder og leverede Kongen dem fuldtallige for at blive hans Svigersøn. Så gav Saul ham sin Datter Mikal til Ægte. 28 Men da Saul så og skønnede, at HERREN var med David, og at hele Israel elskede ham, 29 frygtede han David endnu mere, og Saul blev for stedse David fjendsk.

David kunne sagtens samtykke i at blive hans svigersøn, han vidste jo at Gud var med ham, og han stolede ikke på Sauls godhed, men på Guds godhed, og David vidste, at hvad end han gav sig for, at Gud ville give ham velsignelse til sejr.

Hvis man er hadefuld, så er det svært at elske dem Gud elsker og velsigner, og vel sagtens det samme i dette tilfælde.

David elskede Gud, Saul hadede Gud, han hadede Daivd fordi Gud velsignede ham.