Andagter

Sig som David

God indstilling, trods alt

1 Samuel 18:23-25 23 Men da Sauls Folk sagde det til David, svarede han: "Synes det eder en ringe Ting at blive Kongens Svigersøn? Jeg er jo en fattig og ringe Mand!" 24 Og Sauls Folk meddelte ham det og sagde: "Det og det sagde David." 25 Da sagde Saul: "Således skal I sige til David: Kongen ønsker ikke andet i Brudekøb end 100 Filisterforhuder, så at han kan få Hævn over sine Fjender!" Saul gjorde nemlig Regning på at få David fældet ved Filisternes Hånd.

Man ville ikke fortænke David i at have bitre tanker om Saul han havde jo en gang prøvet at snyde ham, men alligevel betød det ikke noget for David, han tænkte mere på hvad Gud tænkte om ham og ahns indstilling.

Hvor har vi vores liv, i hvad andre siger eller hvad Gud siger?

Hvis vi har vores anker i Gud, rører det ikke noget ved os om folk er imod os, så lang tid det ikke er vores egen skyld.