Andagter

Sig som David

Velsignelsens bagside

1 Samuel 18:20-22 20 Sauls Datter Mikal fattede Kærlighed til David. Det kom Saul for Øre, og han syntes godt derom; 21 Saul tænkte nemlig: "Jeg vil give hende til ham, for at hun kan blive ham en Snare, så han falder for Filisternes Hånd!" Da sagde Saul til David: "I Dag skal du for anden Gang blive min Svigersøn!" 22 Og Saul gav sine Folk Befaling til underhånden at sige til David: "Kongen synes godt om dig, og alle hans Folk elsker dig; så bliv nu Kongens Svigersøn!"

Det er utroligt hvad svigefulde og løgnagtige mennesker vil udsætte en for, bare fordi man er blevet velsignet af Gud, for at bringe en til fald, tror de.

De kan endda gøre det med dentro, at de tjener Gud, at Gud har givet dem en blankocheck til at opføre sig som de vil.

Jesus siger: "Våg og bed", og det må vi, for velsignelse frister til at man sløver hen, tager det lidt med ro, men livet er for alvorligt til at man ikke er på vagt, at man ikke agter på vhad der sker omkring en.