Andagter

Sig som David

Menneskers snigløb

1 Samuel 18:17-19 17 Da sagde Saul til David: "Se, her er min ældste Datter Merab; hende vil jeg give dig til Hustru, dersom du viser dig som en tapper Mand i min Tjeneste og fører HERRENS Krige!" Saul tænkte nemlig: "Han skal ikke falde for min, men for Filisternes Hånd!" 18 David sagde til Saul: "Hvem er jeg, og hvad er min Familie, min Faders Slægt i Israel, at jeg skulde blive Kongens Svigersøn?" 19 Men da Tiden kom, at Sauls Datter Merab skulde gives David til Ægte, blev hun givet til Adriel fra Mehola.

Da Laban skulle til at indfrie sit løfte til Jakob, snød han ham flere gange.

David var ikke nogen undtagelse. Den faldne natur, det gamle menneske, Adam, er bedragerisk, og vil helst ikke holdes ansvarlig for de løfter de afgiver.

Der var i Sauls tilfælde ikke så lidt misundelse, det skar ham i hjertet, at David havde folkets hyldest, så derfor var det let for ham at lave dette snydetrick.

Men det er jo kun de tmidlertidige, Guds planer lader sig ikke ændre, og ingen kan hindre dem.