Andagter

Sig som David

Hvem vi virkelige er

1 Samuel 18:15-16 15 Da Saul så, i hvor høj Grad Lykken fulgte ham, gruede han for ham; 16 men hele Israel og Juda elskede David, fordi han drog ud til Kamp og hjem i Spidsen for dem.

David hvilede ikke på lauerbærene, men udviste samme styrke og offervilje, iver og beredthed som før ahn kom i denne position.

Han tænkte ikke ved sig selv: "Nu har jeg opnået hæder og ære, nu kan jeg slappe af", men han forblev den samme, gjorde de samme gerningers mod.

Det er når vi æres og ophøjes at vor virkelige prøve kommer, om vi vil fortsat være dem vi var, eller om vi ændres af vores position.