Andagter

Sig som David

Begyndelsesgrundene

1 Samuel 18:5 5 Og David drog ud; hvor som helst Saul sendte ham hen, havde han Lykken med sig; derfor satte Saul ham over Krigerne, og han vandt Yndest hos alt Folket, endog hos Sauls Folk. I Guds vilje, i Guds lykke, i Guds yndest iblandt folkene. Når alt er liv og alt flyder over, så ser folk det, de ønsker at være sammen med dig fordi alt lykkes omkring dig, for måske om muligt at noget af dit held må komme over på dem også. Men det hele startede et helt andet sted. Det startede ved at David begyndte som hyrde, og lod Gud præge hans hjerte, på den måde gik det til, ikke ved at indgå i yndest blandt folkene først, hjertet måtte først omvendes.