Andagter

Sig som David

Smedet sammen for livet

1 Samuel 18:1-2 Efter Davids Samtale med Saul blev Jonatans Sjæl bundet til Davids Sjæl, og han elskede ham som sin egen Sjæl; 2 og Saul tog ham samme dag til sig og tillod ham ikke at vende tilbage til sin Faders Hus.

Der er begivenheder i vores liv, som gør nogle stærke indtryk på andre mennesker, som gør at de bliver knyttet til os, det kan være noget vi gør eller noget vi siger.

Jonatan blev en sjæl med David, og det varede hele livet igennem.

Det har ikke nogen ringe betydning at vise mands mod, at være den der vender et folks skæbne, det har betydning i langt højere grad end hvad man måske lige tror.

Mennesker knyttes til hinnanden, de får kærlighed til en, fordi man redd3ede dem.