Andagter

Sig som David

Med sejr kommer belønning

1 Samuel 17:55-56 55 Da Saul så David gå imod Filisteren, sagde han til Hærføreren Abner: "Hvis Søn er denne unge Mand, Abner?" Abner svarede: "Så sandt du lever, Konge, jeg ved det ikke!" 56 Da sagde Kongen: "Forhør dig om, hvis Søn denne Yngling er!"

For det meste kommer der en åndelig belønning i form af, at du vokser, du bliver stærkere, men i Davids tilfælde var det mere. Bla Sauls datter.

Når alle hører om sejr over fjenden, ønsker alle også at vide af hvem der vandt den.

Saul må have være meget overrasket, David, en ung mand der bare gik i krig med en stor kriger, og så vandt han sejr?

Gud bruger dem alle andre ikke regner med.