Andagter

Sig som David

Fundet værdig og egnet

1 Samuel 17:52-53 52 men Israels og Judas Mænd satte sig i Bevægelse, opløftede Kampråbet og forfulgte Filisterne lige til Gat og Ekrons Porte, og de faldne Filistere lå på Vejen fra Sja'arajim lige til Gat og Ekron. 53 Derpå vendte Israelitterne tilbage fra Forfølgelsen af Filisterne og plyndrede deres Lejr.

Ene mand, tilvejebragte David at Israels hær kunne sætter efter filisterne, og bagefter plyndre ders lejr.

Det er oftes de få eller den ene mand eller kvinde med mod til at gøre en forskel, der baner vejen for de mange.

Det er ikke mange forundt at stå sin plads og få sin ret.

Det kræver skoling, en skoling som ikke mange får lov til at gennemgå, fordi de ikke bliver regnet for værdige til at gå ignennem megen lidelse.

David var sådan en mand.