Andagter

Sig som David

De ydmyges evner fører til sejr

1 Samuel 17:50-51 50 Således fik David Bugt med Filisteren med Slynge og Sten, og han slog Filisteren ihjel, skønt han ikke havde Sværd i Hånden. 51 Så løb David hen ved Siden af Filisteren, greb hans Sværd, drog det af Skeden og gav ham Dødsstødet og huggede Hovedet af ham dermed. Da Filisterne så, at deres Helt var død, flygtede de;

Gud kan bruge de mest ydmyge ting til hans ære og sejr, han bruger dem der er intet i verden, men regnet for Gud, for Gud deler ikke æren med mennesker. Hen brugte David, en slynge og en sten, han kan også bruge dig og det du kan bruge til hans ære.

Dette udgangspunkt, det at David brugte det han kunne, vandt sejren, Sauls udrustning var uprøvet for David og kunne ikke passe til ham, men det som David dag ud og dag ind havde øvet sig i, vandt sejren.