Andagter

Sig som David

Fasthed til kamp

1 Samuel 17:46-47 46 I Dag giver HERREN dig i min Hånd; jeg skal slå dig ned og hugge Hovedet af dig og i Dag give Himmelens Fugle og Jordens vilde Dyr din og Filisterhærens døde Kroppe, for at hele Jorden kan kende, at der er en Gud i Israel, 47 og for at hele denne Forsamling kan kende, at HERREN ikke giver Sejr ved Sværd eller Spyd; thi HERREN råder for Kampen, og han vil give eder i vor Hånd!"

"I dag giver Herren dig i min hånd", "jeg skal slå dig ned og hugge hovedet af dig", "for at hele jorden kan kende, at der er en Gud i Israel", "thi Herren råder for kampen, og han vil give eder i vor hånd".

Det er ikke letkøbte ord David her kommer med, det er afprøvede ord, ord som var erfaring, ord, som var blevet hans ved opøvet tro og gerninger og kampe.

Paulus var hørt om i den åndelige verden, Jesus kendte de, om de onde ånder, men farisæernes sønner kendte de ikke.

Det er lidt det samme mod David kommer her med, godt nok en fysisk krig, men modet var det samme uforfærdede iagtet fjendes styrke, for Herren var med ham.