Andagter

Sig som David

Upøvet udrustning

1 Samuel 17:38-39 38 Saul iførte nu David sin Våbenkjortel, satte en Kobberhjelm på hans Hoved, iførte ham en Brynje 39 og spændte sit Sværd om ham over Våbenkjortelen; men det var forgæves, han søgte at gå dermed, thi han havde aldrig prøvet det før. Da sagde David til Saul: "Jeg kan ikke gå dermed, thi jeg har aldrig prøvet det før!" Og David tog det af.

Hvad andre har gjort, eller brugt, det kan næsten aldrig bruges af en selv i kampens hede, kun det der er afprøvet af en selv kan bruges.

Det kan vel se flot og godt ud, hvad andre er udstyret med, men hvis man aldrig er øvet i det selv, kan man ikke bruge det, det virker ikke efter hensigten.

Det er ligesom værktøj man aldrig har prøvet før, hvad skal man gøre med det?

Når det gælder, så brug det du kender, for det ved du virker.