Andagter

Sig som David

Beredt og modig

1 Samuel 17:30-33 30 Og han vendte sig fra ham til en anden og sagde det samme, og Folkene svarede ham som før. 31 Imidlertid rygtedes det, hvad David havde sagt; det kom også Saul for Øre, og han lod ham hente. 32 Da sagde David til Saul: "Min Herre må ikke tabe Modet! Din Træl vil gå hen og kæmpe med den Filister!" 33 Saul svarede David: "Du kan ikke gå hen og kæmpe med den Filister; thi du er en ung Mand, og han har været Kriger fra sin Ungdom!"

At blive udregnet og målt efter kødet, det er let nok, man skal bare have højrere tanker om en selv end om andre.

Saul syntes det lød lidt for godt, at David ville kæmpe imod Goliat, Goliat var jo en trænet kriger, og David var en ung mand. Men et menneske kan ikke altid dømems på dets ydre, eller sjældent.

David kommer ikke med noget opstampet mod, men øser bare af hvad der er i hjertet, i det han var trænet i.

De kriser vi har været igennem i vores liv, kommer somme tider igen, enten i samme form, eller noget vi kan bruge tidligere tiders prøvelser til.

I Ordsprogene 15.28 i KJV står der "studieth to answer". Gud skal nok øve os i situationer som man før har misset, ikke gjort fyldest i, for at når situationen opstår, at være rede med svar, det giver frimodighed. Det kan godt være at vi ikke skal tænke ved os selv hvad vi skal sige, men træning giver mod, ligesom David gjorde når han passede får.