Andagter

Sig som David

Dygtig som David

1 Samuel 17:15 15 og David gik af og til hjem fra Saul for at vogte sin Faders Småkvæg i Betlehem.

Imens David lavede andre ting for Saul, gik han engang imellem hjem, og gjorde det han var oplært i, at passe får. Det er utroligt at noget så simpelt kunne tjene til, at David en dag skulle kunne slå goliat ihjel, kunne indgå som konge.

David var ikke en glemsom gører, men han gik tilbage til hans opgave hos faderen tror jeg, for at holde det vedlige, det var jo en gave må han have set det som, tror jeg, og en ære at hjælpe sin fader.

Det lader til, at alt hvad David gjorde, var han dygtig til. Han var dygtig til strengeleg, passe får, han var i det hele taget en Herrens yngling, der på alle måder var velsignet til senere brug for Herren selv.

Det vigtige for os er også at vi holder det Gud har gjort i os, gjort os dygtige til, at det holdes vedlige, at vi bruger det, så vi kan blive gode som David.