Andagter

Sig som David

Udvalgt og klar

1 Samuel 17:11-13 11 Da Saul og hele Israel hørte disse Filisterens Ord, blev de forfærdede og grebes af Rædsel. 12 David var Søn af en Efratit i Betlehem i Juda ved Navn Isaj, som havde otte Sønner. Denne Mand var på Sauls Tid gammel og til Års. 13 Isajs tre ældste Sønner havde fulgt Saul i Krigen, og Navnene på hans tre ældste Sønner, som var draget i Krigen, var Eliab, den førstefødte, Abinadab, den næstældste, og Sjamma, den tredje;

Alle grebes af rædsel, fordi de ikke var øvede, de anså det for en alt for stor prøvelse, en de slet ikke var klar til.

Sådan er det når man går ind i en kaldelse Gud aldrig har bragt en ind i, man er ikke klar, fordi man ikke er blevet øvet af Gud til den opgave.

Klarhed er noget med udvælgelse, kaldelse at gøre. Man kan sige at David ikke endnu var udsendt, men stadig under opøvelse, men han var i det mindste klar.

Navnene på de tre brødre som drog i krig var: "min Gud er min Fader", "min fader er nobel", og "utrolig", hvor David betyder den elskelige.

Forældrene på den tid, navngav deres børn efter deres egne ønsker, som de ønskede at deres skæbne skulle blive, men vi ser helt klart her, at Gud havde andre tanker for dem.

Gud udvælger det mennesker forkaster, men det er de små der gør Guds gerninger.