Andagter

Sig som David

Til Guds ære

1 Samuel 17:8-10 8 Han stod frem og råbte over til Israels Slagrækker: "Hvorfor drager I ud til Angreb? Er jeg ikke en Filister og I Sauls Trælle? Vælg jer en Mand og lad ham komme herned til mig! 9 Hvis han kan tage Kampen op med mig og dræber mig, vil vi være eders Trælle, men får jeg Bugt med ham og dræber ham, skal I være vore Trælle og trælle for os!" 10 Yderligere sagde Filisteren: "I Dag har jeg hånet Israels Slagrækker; kom med en Mand, så vi kan kæmpe sammen!"

Når alt ser galt ud, så vær i ikke i tvivl om at Gud ønsker at gøre noget, for alt hvad der rejser sig og håner Gud, skal Gud dømme, om han så skal stige ned fra himmelen og gøre det selv.

Men dømmes skal hver der trætter med os, enten af os ved vor bøn, eller endeligt ved Gud hvis det ikke står til os at kunne gøre noget.

Alt for at Guds navn må blive æret, alt for ikke at menneskers hovmod skal råde, men ydmyges skal enhver der rejser sig imod Guds ære.