Andagter

Sig som David

Vi må have noget at øve os på

1 Samuel 17:4-7 4 Da trådte en Tvekæmper ved Navn Goliat fra Gat ud af Filisternes Rækker, seks Alen og et Spand høj. 5 Han havde en Kobberhjelm på Hovedet, var iført en Skælbrynje, hvis Kobber vejede 5.000 Sekel, 6 og havde Kobberskinner på Benene og et Kobberspyd over Skulderen. 7 Hans Spydstage var som en Væverbom, og hans Spydsod var af Jern og vejede 600 Sekel; hans Skjolddrager gik foran ham.

Vi må have noget vi kan øve os på, og derfor sender Gud os prøvelser, som vi skal udstå, gå igennem, for at bevise hvad der er i os, hvad Gud har gjort i vort indre.

Vi skal fryde os og glæde os, når vi kommer ud i alle slags prøvelser, for det er Gud der har sat hans godkendelse af os, og det han har gjort i os.

Goliat var ikke noget særligt for David, hvad vi senere vil se, det var ikke noget usædvanlig prøvelse.