Andagter

Sig som David

Er Gud med os? styrke og retning

1 Samuel 17:1-3 Filisterne samlede deres Hær til Kamp. De samlede sig ved Soko i Juda og slog Lejr mellem Soko og Azeka i Efes-Dammim. 2 Ligeledes samlede Saul og Israels Mænd sig og slog Lejr i Terebintedalen og gjorde sig rede til at angribe Filisterne. 3 Filisterne stod ved Bjerget på den ene Side, Israelitterne ved Bjerget på den anden, med Dalen imellem sig.

En ting er at samle sig til krig, noget andet er, at være beredt til det, og have modet.

Israels hær vidste jo ikke hvad de skulle gøre, de havde ikke det samme mod, som senere skulle kendetegne dem under Davids styre, Saul havde ikke modet, salvelsen til at sætte mod i folket.

Løber folket forvirrede rundt, er det oftest fordi der ikke er ledere til at give retning til folket, give mod, men vi kan hverisær sætte mod i hverandre, være en leder for mange, sætte retning ved vores liv, mod, visdom.

Hvis Gud er med os, hvor stor så ikke den forandring Gud ønsker at gøre i vores liv og ved os? Er han ikke, kaos og forvirring, frygt.

Men Gud var jo ikke med Saul, men som vi ser senere, med David.