Andagter

Sig som David

Elsk dine fjender

1 Samuel 16:14-17 14 Efter at HERRENS Ånd var veget fra Saul, plagedes han af en ond Ånd fra HERREN. 15 Sauls Folk sagde da til ham: "Se, en ond Ånd fra Gud plager dig; 16 sig kun et Ord, Herre, dine Trælle står rede til at søge efter en Mand, der kan lege på Strenge; når en ond Ånd fra Gud kommer over dig, skal han røre Strengene; så får du det godt!" 17 Da sagde Saul til sine Folk: "Find mig en Mand, der er dygtig til Strengeleg, og bring ham til mig!"

Det er vigtigt, som David, at være mild, for det har med sig et løfte, om at vi skal arve jorden. Vi ser heller ikke David opfaren eller hidsig, selv om han måske kunne have reageret som sådan med al den modstand han var udsat for.

Matthew 5:5 5 Salige ere de sagtmodige, thi de skulle arve Jorden.

Dette skriftsted kan være svært at akceptere, men det betyder ikke at vi ikke skal gøre noget imod det, nemlig at bede, ikke imod personerne, men det bag dem.

Matthew 5:11 11 Salige ere I, når man håner og forfølger eder og lyver eder alle Hånde ondt på for min Skyld.

Det at man bliver forfulgt er en sikker godkendelse af ens liv, at der er noget der er rigtigt, at der er noget at forfølge for.

Matthew 5:44-45 44 Men jeg siger eder: Elsker eders Fjender, velsigner dem, som forbande eder, gører dem godt, som hade eder, og beder for dem, som krænke eder og forfølge eder,* 45 for at I må vorde eders Faders Børn, han, som er i Himlene; thi han lader sin Sol opgå over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.

Men det er jo dem der er på den, det er dem der har brug for hjælp, de sidder jo i saksen, i djævelens greb og kan ikke se eller komme ud.

Derfor må vi have karakter nok til at tage ansvar, og være den der redder trådene ud, får dem ud af djævelens greb.