Andagter

Sig som David

Guds kaldelse, og Guds velsignelse

1 Samuel 16:12-13 12 Så sendte han Bud efter ham. Han var rødmosset, en Yngling med smukke Øjne og skøn at se til. Da sagde HERREN: "Stå op, salv ham, thi ham er det!" 13 Samuel tog da Oliehornet og salvede ham, medens hans Brødre stod rundt om: Og HERRENS Ånd kom over David fra den Dag af. Derefter brød Samuel op og gik til Rama.

Det er klart, at Gud kun salver en person der er kaldet til et bestemt hverv. Det er ikke bare at man ønsker at gøre noget, der får Gud til at salve en, det er ikke nok, for Gud har en vilje med hvert menneske, som han ikke viger fra.

Af alle de prægtige personer i Davids familie, udvalgte Gud David, en person der var trænet, beredt, og i det hele taget formet til mands mod at klare bestemte opgaver.

David fik virkelig brug for det mod, og den karakter som Gud havde udviklet i ham. Modet og karakteren var udviklet ved de opgaver han var stillet ved at være hyrde for han far. Kom der en bjørn eller løve, så skulle David forsvare fårene.

Vi ser også senere af Sauls angreb på David med spyd, at David ikke viger, men ved mands mod står sin prøve.

Vi må hverisær udvirke det Gud har gjort i os, beredt os til.