Andagter

Sig som David

Gud ser på det indre

1 Samuel 16:6-7 6 Da de kom, og han så Eliab, tænkte han: "Visselig står nu HERRENS Salvede for ham!" 7 Men HERREN sagde til Samuel: "Se ikke på hans Ydre eller høje Vækst; thi jeg har vraget ham; Gud ser jo ikke, som Mennesker ser, thi Mennesker ser på det, som er for Øjnene, men HERREN ser på Hjertet."

Når man ser på hvordan Gud ser på et menneske, og hvordan vi som mennesker ser på mennesker, så ser Gud på helt andre ting, ting som ligger åbenbart for ham, og som mennesker ikke har øje for, sjældent.

Gud ser på det indre, hvordan man er, hvad man vil. David var allerede en trænet kriger (V.18), og alt dette havde han lært i hans faders tjeneste som hyrde formoder jeg.

Vi kommer senere ind på, hvordan han beskyttede fåreflokken imod løver og bjørne, så helt uden frygt må han have været.

Vi ser jo også denne frygtesløshed overfor Goliat, han var uimponeret. Sikke en tro.

2 Chronicles 16:9 Thi HERRENS Øjne skuer omkring på hele Jorden, og han viser sig stærk til at hjælpe dem, hvis Hjerte er helt med ham...........