Andagter

Sig som David

Glemmende det der er bag os, rækkende efter det som er foran os

1 Samuel 16:1 og HERREN sagde til Samuel: "Hvor længe vil du gå og sørge over Saul? Jeg har jo dog forkastet ham, så han ikke mere skal være Konge over Israel. Fyld dit Horn med Olie og drag af Sted! Jeg sender dig til Betlehemitten Isaj, thi jeg har udset mig en Konge blandt hans Sønner."

Dette er startskudet til det nye Gud vil gøre, at vi glemmer det der er bag os, alt det der slog fejl, alt det, der blev ødelagt.

For at det nye kan komme til, må det gamle væk, glemmes, tilgives, for det nye som skal bryde frem, må have et åbent hjerte, men et hjerte der hele tiden tænker på fortiden, ser ikke fremad, men tilbage, vi kan jo ikke se i to retninger på en gang, man må vælge, glemmende fortiden, og rækkende efter det der ligger foran os.

Philippians 3:14 Men ét gør jeg: glemmende, hvad der er bagved, men rækkende efter det, som er foran, jager jeg imod Målet, til den Sejrspris, hvortil Gud fra det høje kaldte os i Kristus Jesus.