Andagter

Sig som David

Glemmende det der er bag os, rækkende efter det som er foran os
Gud ser på det indre
Beredvillig til Guds vilje
Guds kaldelse, og Guds velsignelse
Elsk dine fjender

Evne skaber vej
Frygte Gud for hans dom over vore fjender
Er Gud med os? styrke og retning
Vi må have noget at øve os på
Til Guds ære

Udvalgt og klar
Dygtig som David
Gud tilskikkede formål
Farvel til det gamle
At overlade det gamle til andre

Ringeagtede af de ældre
Beredt og modig
Kan du, så skal du
Upøvet udrustning
Upøvet mod

Prøvet tro
Fasthed til kamp
Uden fortrydelse i kamp
De ydmyges evner fører til sejr
Fundet værdig og egnet

Klenodier efter sejr
Med sejr kommer belønning
Smedet sammen for livet
Gaver fra en ven
Begyndelsesgrundene

Dine gerninger skal forkynde Guds ære
De store som fjender
Livet uden Gudsfrygt
Fjendernes trods til vor gavn
Hvem vi virkelige er

Menneskers snigløb
Velsignelsens bagside
God indstilling, trods alt
Alt godt, trods skade
Guds velsignelse

En medsammensvoren
Fjendskab koster
Gud finder vej ud af fjendes greb
Gud rejser et værn
Gud sætter et værn

En ven i nøden
Evige venskabsbånd
Advarsel og vejledning
Intet er skjult
Dybtfølt venskab